Over Mij

 In mijn actieve leven tot nu toe heb ik me  ingezet voor emancipatie van arbeiders en armen in ontwikelingslanden en hier. Nu blijf ik me met mijn beperkte middelen, in alle vrijheid, inzetten voor een betere wereld, een vrolijkere toekomst, voor de mensen, mijn kinderen, en ook voor de bacteriën,schimmels, planten en dieren,  kortweg voor alles wat leeft, bio-diversiteit. 

Op alle   niveaus waar ik iets denk te kunnen bijdragen als beginnend biodiversiteit-schakelaar.

Bijna alle items op deze site staan in dat teken.

Meer en meer focus ik me op bevordering biodiversiteit!  In mijn tuin, mijn buurt, mijn park mijn stad, mijn land en mijn wereld als geheel.

Me (af)vragend, wat is mijn contributie aan de evolutie? Me toeleggen op het actief bevorderen van biodiversiteit als tegenwicht tegen het steeds verder oprukkende ruimtebeslag van en door  de grote verdringer van ander leven door de meest invazieve soort, ons mens.

Grote woorden, maar met kleine daden verandering in gang zetten.

De Simpel+1%GroenAanpak

In dit tijdsgewricht van klimaatverandering/uitputting van de aarde/minimalisering van de bio-diversiteit geldt in elk geval in Nederland en vergelijkbare rijke landen:

Simpel is een plus punt.

Minder is Meer.

Uitdelen versus inhalen.

Delen in plaats van  Bezitten.

On-kruid bestaat niet, net zo min als  on-gedierte.

On-mens beataat ondanks alle domheid zelfzucht en wreedheid  ook niet!

Kruid en dier en mens in balans is eigenwijsheid

Het zekere voor de onzekere toekomst nemen, diversiteit van leven een kans geven.

Optimist tot in de kist.

Voel je je ook Simpel plusser geef een knipoog😉

Simpel+je

Simpel±tje

TOP PRIORITEIT IS BIO-DIVERSITEIT