TOEVAL

Toeval bestaat niet,

val af en toe,

toeval is afval,

toeval is bijval

toeval genereert evolutie

toeval genereert revolutie

toeval genereert oneindigheid

toeval genereert toeval

Het is het toeval dat regeert

Het is het toeval dat moet worden georganiseerd

Laat het toeval haar kansen toevallen

In mijn Utopia

 

Is biodiversiteit de nieuwe god

wordt enkel het leven zelf

in al zijn verscheidenheid

aanbeden.

 

Zien we onszelf als mensen weer als deel

van de natuur, van het heelal,

van het geheel

 

Actief creatief behoudend progressief

Bevrijd van de angst voor onszelf.

Mijn Zwart Gouden Visioen.

Als mijn dode lichaam
op het eind van mijn leven
geofferd wordt aan de aasgieren
op de hoogste schacht van 't land
dan weet ik
dat ik …....

Zweet, hoop en verlangen opstijgend
diep van onder de mijn,
waar we paarden de ogen uitstaken
kanariepietjes offerden
ratten en muizen ons vaak de baas waren.

 

Dan weet ik dat....

Op adem komend in de bossen
fluisterend in kapelletjes aan holle wegen
Bedrogen door Kerk Vakbond en Kapitaal
Steunend op die kortademige Kameraad
Onze duiven naar binnenkoeren.

dan weet ik dat ......

God en gebod verloochenend
Wetenschap en vrijheid aanbiddend
Neerknielend voor de mossen en grassprietjes
de mieren, de schrijvertjes, de kakkerlakken
de dolle honden.

dan weet ik dat .....

Op Mars en op Venus
de bacillen, de schimmels
de ratten en de muizen
de paarden met open ogen
de duiven in alle kleuren van de regenboog
Meer dan proefdieren alleen zijn

dan weet ik,
dat ik

In de voeten  van mijn Vader getreden ben,
mijn zaad een spoortje getrokken heeft naar
waar uitbuiting van mensen door mensen
geschiedenis is
en apen en andere organismen
de kans hebben gehad om ons
met ons te overtreffen.

Dan weet ik dat amen en halleluja is geschied.