10. jun, 2018

ActiePlatform OO(g)ST DuurSamen

Hoi Daphne en alle andere stadsdeelcommissie leden Amsterdam OOst

Onderstaand in het kort mijn ideeën en agenda voor Actieplatform DuurSamenOost A'dam.

Tijd om te investeren te experimenteren en te OO(g)Sten.

In ons stadsdeel zijn veel mensen en organisaties bezig ons stadsdeel te vergroenen en te verduurzamen. Zeker nu onder het gesternte van een progressieve stadsdeelcommisie en stadsbestuur tijd om kansen te benutten en te creeëren. Maar niemand uitsluiten zoveel mogelijk mensen insluiten, binnen boort halen voor Oost Voorloper Groen en Duurzaamheid.

Ik stel voor:

1. Jij agendeert in de stadsdeel commissie de prioriteit voor Actieplatform DuurSamenOost A'dam.
2 Jij stelt voor om een bijeenkomst te beleggen startplan actieplatvorm Oost Groen & Duursamen met alle vertegenwoordigde partijen evenals de niet gekozen kandidaatbewoners die groen en duurzaamheid in hun programma hadden/hebben
3. Ik/wij GRIB/Jungle mobiliseren alle groenen en duurzame mensen en initiatieven om mee te doen aan dit startinitiatief.
4. Startbjeenkomst levert een aanpak en actie plan op
5. Stadsdeelcommisie vervolmaakt actie/aanpak plan en stuurt de bestuurders daarmee op weg.
6. alle betrokkenen gaan aan de slag en maken van het plan een succes met behulp van alle ambtenaren van het stadsdeel.

Het gaat daarbij niet alleen om gelden maar vooral ook om ruimte voor experimenten.

Daar heb ik vele en ongetwijfeld vele anderen ideeën en voorstellen over.

Die komen zo gauw jij dit ook ziet zitten, mijn ideeën staan voor een deel al op www.simpel-plus.nl.

Groet Rens

Concept Plannetje

6. jun, 2018

Nu scoren

Nieuw gekozen bestuurscommissie Oost, 2 oude en 1 nieuw benoemde bestuurders. Vele burgerinitiatieven in de buurt. TuinenTour IB Grijs eruit Groen erin Vrijwilligersgroep Flevopark/Joodse begraafplaats etc.
Nu doorpakken
1. Oostbrede conferentie Groen en Verduurzaming Oost. Uitkomst:
- Ruim baan voor Experimenten
- Ambitieplan Oost.
2. Aaname in bestuurscommisie breed gedragen plan van aanpak Oost DuurSamen.
3. Acties/activiteiten/investeringen door coalitie DuurSamen Oost
4. permanente monitoring/bijstelling/evaluatie/aanpassing door werkgroep DuurSamen Oost

Post DuurSamen Oost

31. mei, 2018

De stadsdeel commisie is gekozen, de bestuurders benoemd! Nu=Nu, hoog tijd om met alle partijen ook de niet gekozen burgers een plan te maken om Oost Samen de komende 4 jaar te Vergoenen en te Verduurzamen, GRIB Groene Buren Indische Buurt zal daar een voorzet toe geven.

Coalitie Duur-Samen-Oost-Amsterdam

Stadsdeel bewonerskracht voor duurzaamheid.

Uitgeklede stadsdeelraad verkiezingen adviescommissies maart 2018.

Samen voor Duurzaamheid over partijgrenzen heen

Voorbij het bestuurtje en parlementje spelen.

 

Mijn voorstel:

We gebruiken de nieuwe adviescommissies als platform om op lokaal niveau duurzaamheid acties en beleid van de grond te krijgen en in de stijgers te zetten.

De aangewezen bestuurders nemen we zo de maat en duwen ze de duurzaamheids kant op.

 

Als actieve bewoners gebruiken we het platform om onze groene en duurzame activiteiten en ideeën en projecten van bewoners en bedrijven verder van de grond te krijgen.

Coalitie Duur-Samen-Oost

Groen-links, Partij van de Dieren, PvdA, SP, D66 VVDjongeren zetten hun beste en duuzaamste mensen op die lijst waar ook plaats is voor onafhankelijken, mensen uit groene en op duurzaamheid en sociale cohesie gerichte organisaties/bedrijven.

Op basis van het onderschrijven van een basis duurzaamheids programma,

 

Voorbij de onderlinge broederenzusterstrijd

voorbij de fractie discipline

Voorbij de mensjesmakerij

 

Op naar gebundelde bewonerskracht. Initiatief, Beleid, Realisatie!

Kandidaten voor de lijst worden via loting op volgorde gezet.

Streven is om zoveel mogelijk persoonlijke voorkeurstemmen te verzamelen rond je eigen ideeën Projecten en in je Eigen Buurt.

Mensen met de meeste stemmen worden verkozen. Anderen die net niet in de adviesraad zijn gekozen blijven actief bij de acties van de lijst betrokken

Ben benieuwd naar de discussie, wie doet mee met het initiatief?

 

Rens van der Linden

GRIB-DS

Netwerk Groene Initiatieven Buurtbewoners Indische Buurt Duur-Samen

 Mijn ideeën voor de vergroening en verduurrzaming van Amsterdam 

AMBITIE: AMSTERDAM OOST WORDT DE GROENSTE EN DUURZAAMSTE WERELDWIJK!

 1. onderzoek en maak beleid bevordering biodiversiteit binnentuinen

 2. Levende klimbomen voor de Jeugd

 3. Vaste groene blijvende Kerst en duurzaamheidsbomen, te beginnen op of nabij de plekken voor detraditione kerstbomen.

 4. Daar waar spontaan groen goeit tegels lichten en/of vervangen door open tegels.

 5. Amsterdam (oost) sluit zich aan bij operatie Steenbeek.

 6. Binnen nieuw IJburg, de Silos op Zeeburg en in de Nieuwe Sluisbuurt plannen  unieke ECOPROMO Hoogbouw. (Biodivers integraal bouwen)

 7. Aanleg Reuzenboom en Olifanten grassen Park in de Sluisbuurt.

 8. SciencePark wordt ook BIODIVERSITEITS Park.

 9. Studenten en wetenschappers en Bedrijven Sciencepark Park worden actief betrokken en uitgedaagt bij te dragen aan de Verduurzaming en Vergroening van Oost

 10. Het Flevopark als relaxplek voor mensen en broedplaats voor planten en dieren krijgt een kwaliteits impuls door het park verder te biodiversifizeren als eco hub vooor de nieuwbouwop Ijburg, Zeeburgereiland, Cruquisgebied en de nieuwe Sluisbuurt, alsmede de oudbouw in Oost.

 11. Verlaat OnkruidBestrijding, overstijgt Groen Beheer en zet in op Groen bevordering.

 12. Boomstammen worden omgeven door groene borders met randje en iedere auto die die aanraakt krijgt een boete.

 13. Er is nog genoeg plaats en plekken voor nieuwe bomen. 1000 in Oost de komende 4 jaar.

 14. Stadsdeel voert actief beleid en faciliteert vergroening balkons

 15. Geen afval centra komen in ieder buurt, waar maximaal ingezameld en gerecycled wordt en waarmee nuttige werkplekken gemaakt worden.

 16. lantaarnpalen krijgen een groen jasje van klimplanten met een petje zonnepaneel.

 17. Regenpijpen in de openbare ruimte worden voorzien van een regenwateropvangton.

 18. Alle basisscholen krijgen een groenkweekschool project aangeboden.

 19. Oost faciliteert de Simpel+ Academie waar studenten uit het stadsdeel studieverplichtingen kunnen combineren met het bijdragen aan de verduurzaming en versocialisering van Oost

 20. We realiseren een Groene (met klimplanten omgeven) Windmolen en een Groen Zonneergie toren als praktische bijdrage en maar vooral ook symbool voor onze vastbeslotenheid bij te dragen aan de energie transitie en de temporisering van de klimaatopwarming.

 21. Per straat organiseert de coalitie een gesprek overleg met als vraag en inzet dat 1 of 2 en zo ja welke parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden ten behoeve van de niet autobezittermindering fietsparkeer druk en de vergroening van de straat.

 22. Als Pilot voor het project GPS (Groene Stations en Perrons) wordt Muiderpoort ,Amstel en Science Park voorbeeld toekomst duurzame stations met groene perrons.

 23. Over vier jaar gaat de Coalitie voor Duur-Samen-Oost op in OOST OOGST

 24. Met jullie inbreng wordt dit de TOP50 VERDUURZAMING AMSTERDAM (OOST)

 25. ….....etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.

 

© Simpel+®