Mijn actie plan voor het Flevopark

 

Kernwaarde. Rustplaats voor mensen en broedplaats voor schimmels, planten en dieren.

 

Beleid en beheer moeten gericht zijn op het actief bevorderen van deze waarden. Dit komt neer op het actief promoten van biodiversiteit en rust in en rondom het park.

 

Wat concreet kan gebeuren.

 

Vergroening van de hoofdingang bij de Valentijnkade, door extra bomenhaag waardoor er minder zicht op de bebouwing van het science park komt. Ook gerichte aanplant hoog groeiende bomen om zicht op hoge gebouwen te breken.

 

Verdere ontwikkeling Vruchtbomengaard.

Voor zoveel mogelijk bomen die ervoor in aanmerking komen een munumentale status verkrijgen.

 

Daar waar mogelijk groene verdichting van de buitenrand van het park i.v. m. terugdringen geluid.

Ook geluidswering A10.

 

Diversificatie van wat oorspronkelijk lig en sportvelden zijn. Meer hoogte verschillen, meer kruiden bloemen en struiken. Zoveel mogelijk kijk gras weiden vervangen door gevarieerde en kleurrijke struin  velden.

 

Aanleg en onderhoud Bio toiletten.

 

Informatie en educatie en natuuractiviteiten plek voor bezoekers en vrijwilligers en scholieren activiteiten, beheerd door de Vereniging Vrienden van het Flevopark.

 

Samen met wetenschappers en studenten onderzoek doen naar de kwaliteit van de biodiversiteit

 

Geen verdere attracties wel kunstzinnige aankleding van het park op biodiversiteit en duurzaamheid wijzende kunstwerken en gedichten (bijvoorbeeld op de afvalbakken)

 

 

Mijn ideeën

 Ik ben actief bestuur plus lid van de Vrienden van het Flevopark (sluit je aan zie: www.flevopark.nl