https://www.facebook.com/Indische-Buurt-Groen-en-Duursamen-1279300212157313

 

GRIB = greep krijgen op je omgeving, van verstening naar vergroening, van verspilling naar verwerking, samen duurzaam.

 GRIB GRoene  Buren Indische Buurt

Netwerk Indische Buurt Groener en Duurzamer

Wie goed om zich heen kijkt ziet dat het beetje bij beetje iets groener wordt in de Indische Buurt.

Ook de voornemens in het gebiedsplan 2016 en 2017 m.b.t. gebruikersgroen en duurzaamheid bevatten vele goede aanzetten.

Maar wat ontbreekt is een gevoel van urgentie en een gebrek aan ambitie EN RUIMTE VOOR GROENE EXPEIMENTEN.

Urgentie met het oog op klimaatverandering en ambitie om de buurt groener, duurzamer en ecologisch diverser te maken.

In de buurt en in de stad zijn er ook veel initiatieven, vaak nog te los staand van elkaar. Maar om Amsterdam 2025 tot de groenste en biodiverste stad te maken ontbreekt nog héél veel. 

Er kan en moet meer gebeuren.

Er is nog genoeg ruimte voor meer geveltuinen. Initiatieven voor verticale tuinen, groene balkons en ecologisch vriendelijke binnentuinen zijn er nog veel te weinig.

Veel meer bloemen en kruiden zouden een plek kunnen vinden in de buurt, bijvoorbeeld door in de trottoirs de halve stoeptegels tegen de muren weg te halen (en/of te vervangen door tegels met een gat erin) en actief zaden te verspreiden.

Je zou ook regenwateropvang aan de straatkant kunnen realiseren om geveltuinen te besproeien, ramen te wassen etc.

Groene lantaarnpalen, levende klimbomen, permanente kerst en ceremonieboment etc.

Er zijn vast nog meer ideeën, maar gezien de urgentie en de ambitie om van de Indische Buurt de groenste en duurzaamste buurt te maken is er meer nodig.

Het is nu allemaal nog te veel of iets van de overheid of iets van particulieren.

Ik pleit voor een doe- groep, een task-force, een netwerk, Indische Buurt bestaande uit:

Mensen van de bestuurscommissie Oost die zich met groen en duurzaamheid bezighouden

Mensen vanuit de woningcorporaties.

Particulieren, groepen en bedrijven die de buurt groener en duurzamer willen maken.

Het nemen en zichtbaar maken van concrete initiatieven zou samen moeten gaan met intensieve communicatie met en tussen bewoners teneinde een gevoel en een beweging te creëren voor een groene en duurzame Indische Buurt.

Ondergetekende maakt tijd en creativiteit vrij om zo’n task-force, netwerk,  mede vorm te geven. En ze zijn Stichting Simpel+ hier optimaal voor in. (zie pagina Simpel+)

 

Niet dat ik nu veel illusies heb dat we wat we hier in de buurt doen veel effect heeft op het wereld klimaat, maar wellicht wel op de sensibiliteit van de mensen voor groen/biodiversiteit en een gezonde wereld.

Maar als de mensen en de instanties een stukje opschuiven van

Van Groen Bestrijding, Via Groen Beheer, Naar Groen Bevordering is al een kleine wereld gewonnen en onze straten weer wat natuur vriendelijker geworden.

 

Zo is mijn initiatief langzaam maar gestaafg groeiende

Onderdeel van mijn netwerk tot nu zijn al.

De mensen van de Vrienden van het Flevopark

De mensen van Oost Indische Groen

De mensen van moestuin Makassarplein

De mensen van Buurthuis Archipel

Mensen van de Meevaart

Aanéén

Streetsmart

Makkies. Ik ben inmiddels distribiteur van Makkies voor groen bevorderende activitetien

woningbouwvereniging de Alliantie

 woningbouwvereniging Eigen Haard.

Tuinders die mee hebben gedaan aan de TuinenToer IB 2018

Lokale ondernemers o.a. Pizzeria/ de Snelbinder/ MOI/Bar Joost etc

 

Directeur Bert Meyer Flevoparkschool en bewoonster Lia de Lange, Vergroening plein Flevoparkschool.

Bomen man Marc Oelemans

Stads ecologe Els Corperaal

Participatie-makelaars Daniëlle van Kesteren en Sacha Schoonhoven Jan Huppen

DB-ers stadsdeel Oost, Ivar Manuel en Rick Vermin

 

ZeroWasteProject Dapperbuurt/De Gezonde Stad

Maar ook buiten de buurt heb ik groene en duurzame contacten en ben ik actief zoals:

Blinkschool Culemborg, vergroening schoolplein en scholieren kweekproject. (wellicht volgend jaar te starten op de basischolen in de Indische Buurt)

Petitie de Troeteleik A58 moet blijven.

Manifest 1% Groen op Perron & Station

Deze aanpak  is vooral bedoeld om via concrete activiteiten het netwerk uit te breiden en een boots te geven door het laten zien van concrete resultaten. Ter ondersteuning van dit opstart jaar. Zonder dat eerst alle energie gaat zitten in het oprichten van een stichting, vereniging, community, of wat dies meer zij.

Aan de slag en op praktische gronden oude en nieuwe buurt activisten erbij betrekken.

De aanvrager neemt die aanjaag en coördinatie rol op zich. De toegekende subsidie zal op een aparte rekening worden beheerd, ter vergemakkelijking van de administratie en de transparantie. Zie bijgevoegde begroting met Toelichting.

Het verst uitgewerkte idee tot nu toe is het plan Makassarplein/Niasstraat zie hieronder, dit wordt het eerste GRIB voorbeeldproject.

Actieplan GRIB Makassarplein/Niasstraat

GRIB staat voor GRoene Initiatieven Buurtbewoners/Bedrijven Indische Buurt.

Door DuurSamen activiteiten de Indische Buurt de groenste en duurzaamste buurt van Amsterdam te maken.

Te beginnen op het Makassarplein en de Niasstraat met als eerste hoogtepunt 22 maart Boomplantdag 2017. Inmiddels uitgebreid met de aangrenzende Niasstraat.

1.  Samen met jongeren/leerlingen die het plein als speelplein gebruiken planten we de 3 grote groenblijvende bomen uit verre windstreken.

Een mammoetboom uit California/Verenigde staten

Een Himalaya Cipres

Een Atlas Gebergte Cipres

2. Aanleg en onthulling van een Record aantal nieuwe geveltuinen rond het Makassarplein/Niasstraat

3. Aanleg en onthulling grote boom bloemen ringen rond oude bomen rond Makassarplein, zoals tegenover fietsenwinkel de snelbinder, MOI etc.

4  Met bewoners opschonen plein en omliggende straten, veeg en prik actie.

5 Presentatie buurt moestuin Makassarplein 

6. Presentatie Oost Indisch Groen als toekomstig  hofleverancier voor gevel/balkon/hangende tuinen in de buurt = suggestie

7. Presentatie en bespreking verdere plannen GRIB

6. Buurtborrel met gezonde hapjes.

 


Indische Buurt Samen-Duurzaam.  Een platform dat zich vooral richt op recycling, besparing en schone energie.

Ik ben ​om te beginnen ​aan het onderzoeken hoe we een een soort Zero Waste Initiatief op kunnen zetten in onze buurt. I.s.m. de Makkie en Buurthuis Archipel

 EN EEN WORMENHOTEL OP HET MAKASSARPLEIN.

BuurtGroene groet,

Rens van der Linden. (laurensvdlinden@gmail.com)

Coördinator