StichTing Simpel+.

 

VerGroeNen

VerBioDiverzen

VerDuurSamen.

de Simpel+1% GroenAanpak

Al het mogelijke minimaal 1% vergroenen om te beginnen op perron station en parkeerplaats.

 

Simpel+ filmpjes kanaal

29. jun, 2020

Voor meer van mijn filmpjes zie ou tube kanaal
SimpelPlus LauRens van der Linden

 

 

Steun de Projecten Stichting Simpel+ 
 
NL12TRIO 0379 3104 65  t.n.v. Stichting Simpel+  te A'dam 
KVK nummer: 72023198
Tel 0644502785
 
Beste relaties, kennissen, vrienden, familie, free weehlers, loslopende intelligenz, etc.
 
Geboren en getogen in Simpel +/- veld, ben ik al vele jaren groen-activist en wil uitgroeien tot biodivers-schakelaar.
Simpele acties en voorstellen om tegenwicht te bieden aan de gestaag achteruit hollende biodiversiteit.
In huis, tuin, straat, buurt, wijk, stad, land, Europa en wereld. Wat klein begint kan tot de juiste proporties worden opgeschaald door creatieve samenwerking.
Al lijkt het een achterhoede gevecht, het geeft mede-vorm aan de toekomst.
 
Om meer eigenzinnige simpele initiatieven te kunnen nemen en - zeker zo belangrijk-  wat in gang is gezet vast houden en uit te bouwen, ben ik mijn Stichting Simpel+ begonnen.
(Kvk 72023198)
 
De StichTing heeft inmiddels een eerste projectsubsidie ontvangen voor Groene Buren Initiatieven Indische Buurt t.w.v. €4980 waarvan de besteding duurzaam verloopt. Maar om onafhanelijk, autonoom te blijven ben ik afhankelijk van U
 
Om:
Een interactie documentaire over vergroening van de buurt te kunnen maken.
De acties voor behoud Troeteleik A58 voort te zetten  www.facebook.com/troeteleik
De actie Groen Station Perron en Parkeerplaats op te zetten www.facebook.com/gpsactie
Het concept groenbevordering/straathygiëne verder uit te werken en praktisch te maken
De vrolijke beweging  "Wij zijn van de Groene Knoop" vorm te geven
 
En nog veel meer...,
 
Heeft de StichTing een steun in de rug nodig.
 
U kunt een simpele bijdrage leveren.
 

NL12TRIO 0379 3104 65  t.n.v. Stichting Simpel+  te A'dam o.v.v Steun

 

Over Mij

 In mijn actieve leven tot nu toe heb ik me  ingezet voor emancipatie van arbeiders en armen in ontwikelingslanden en hier. Nu blijf ik me met mijn beperkte middelen, in alle vrijheid, inzetten voor een betere wereld, een vrolijkere toekomst, voor de mensen, mijn kinderen, en ook voor de bacteriën,schimmels, planten en dieren,  kortweg voor alles wat leeft, bio-diversiteit. 

Op alle   niveaus waar ik iets denk te kunnen bijdragen als beginnend biodiversiteit-schakelaar.

Bijna alle items op deze site staan in dat teken.

Meer en meer focus ik me op bevordering biodiversiteit!  In mijn tuin, mijn buurt, mijn park mijn stad, mijn land en mijn wereld als geheel.

Me (af)vragend, wat is mijn contributie aan de evolutie? Me toeleggen op het actief bevorderen van biodiversiteit als tegenwicht tegen het steeds verder oprukkende ruimtebeslag van en door  de grote verdringer van ander leven door de meest invazieve soort, ons mens.

Grote woorden, maar met kleine daden verandering in gang zetten.

De Simpel+1%GroenAanpak

In dit tijdsgewricht van klimaatverandering/uitputting van de aarde/minimalisering van de bio-diversiteit geldt in elk geval in Nederland en vergelijkbare rijke landen:

Simpel is een plus punt.

Minder is Meer.

Uitdelen versus inhalen.

Delen in plaats van  Bezitten.

On-kruid bestaat niet, net zo min als  on-gedierte.

On-mens beataat ondanks alle domheid zelfzucht en wreedheid  ook niet!

Kruid en dier en mens in balans is eigenwijsheid

Het zekere voor de onzekere toekomst nemen, diversiteit van leven een kans geven.

Optimist tot in de kist.

Voel je je ook Simpel plusser geef een knipoog😉

Simpel+je

Simpel±tje

 
 

 TOP PRIORITEIT IS BIO-DIVERSITEIT

facebook: https://www.facebook.com/laurensvdlinden

twitter: https://twitter.com/Simpelplus 

Met vriendelijke groet,

Rens van der Linden