Op deze site zet ik ideeën en projecten waar ik me voor wil inzetten. In de hoop reacties te krijgen die de ideeën verder aanscherpen en de realisering van de projecten dichterbij brengen.

Rens van der Linden

Biodivers-schakelaar

 

laurensvdlinden@gmail.com

Sterk in inhoudvatie

 
 06 44502785

 

In mijn actieve leven tot nu toe heb ik me  ingezet voor emancipatie van arbeiders en armen in ontwikelingslanden en hier. Nu ik zelf arm ben, blijf ik me in al mijn vrijheid, inzetten voor een betere wereld, een vrolijke toekomst, voor de mensen, mijn kinderen, en ook voor de bacteriën,schimmels, planten en dieren, wat we kortweg biodiversiteit in de noemen.

Vanaf 2002 vooral als vrijwilliger op buurtniveau . Dit naast, sinds 2007, het vaderschap en de gedeelde zorg (co-ouderschap zonder dat daar een scheiding aan vooraf ging) over onze 2 kinderen. Steeds meer op alle niveaus waar ik iets denk te kunnen bijdragen als beginnend biodiversiteit-schakelaar.

Bijna alle items op deze site staan in dat teken.

Meer en meer focus ik me echter op de biodiversiteit!  In mijn tuin, mijn buurt, mijn sad, mijn land en de wereld als geheel.

Daarom wil ik me, vragend, wat is mijn contributie aan de evolutie, focussen op het actief bevorderen van de biodiversiteit biodiversiteit  als tegenwicht tegen de het steeds verder oprukkende ruimtebeslag en verdringing van ander leven door de meest invazieve soort de mens.

Grote woorden, maar met kleine aanzetten.

In dit tijdsgewricht van klimaatverandering/uitputting van de aarde/minimalisering van de bio-diversiteit geldt in elk geval in Nederland en vergelijkbare rijke elitaire landen:

Simpel is een plus punt.

Minder is Meer.

Uitdelen versus inhalen.

Delen in plaats van  Bezitten.

Liever onkruid op het terras, dan kanker van kunstgras.

On-kruid bestaat niet, net zo min als  on-gedierte.

Kruid en dier en mens in balans is on-wijs fijn.

On-mens beataat ondanks alle wreedheid, domheid  en bederf ook niet!

Het zekere voor de onzekere toekomst nemend, diversiteit van leven een kans geven, diversiteit promoten, tegen de opgedrongen consumerende eenvormigheid.

Mijn doel en missie als simpel plusser is dus zoveel mogelijk bijdragen aan behoud en bevordering van de bio-diversiteit. Te beginnen in mijn eigen buurt. Niet prekend, maar met humor en praktisch provocerend.

Veel plezier met deze site.

Voel je je ook Simpel plusser, sluit je eenvoudig aan!

 

Simpel+ = : + . !