Stichting Simpel+

VerGroening & VerDuurzaming door VerBinding!

De Simpel+1%GroenAanpak

 

Op deze site de ideeën en projecten waar ik & de Stichting Simpel+ voor inzetten.

In de hoop reacties te krijgen die de ideeën verder aanscherpen en de realisering van de projecten dichterbij brengen.

Rens van der Linden

 
 

simpelplus1procent@gmail.com

 
 06 44502785

 

In mijn actieve leven tot nu toe heb ik me  ingezet voor emancipatie van arbeiders en armen in ontwikelingslanden en hier. Nu ik zelf arm ben, blijf ik me in al mijn vrijheid, inzetten voor een betere wereld, een vrolijke toekomst, voor de mensen, mijn kinderen, en ook voor de bacteriën,schimmels, planten en dieren, wat we kortweg biodiversiteit noemen.

Vanaf 2002 vooral als vrijwilliger op buurtniveau. Dit naast, sinds 2007, het vaderschap en de gedeelde zorg (co-ouderschap zonder dat daar een scheiding aan vooraf ging) voor onze 2 kinderen. Steeds meer op alle niveaus waar ik iets denk te kunnen bijdragen als beginnend biodiversiteit-schakelaar.

Bijna alle items op deze site staan in dat teken.

Meer en meer focus ik me op bevordering biodiversiteit!  In mijn tuin, mijn buurt, mijn park mijn stad, mijn land en mijn wereld als geheel.

Daarom me (af)vragend, wat is mijn contributie aan de evolutie, toeleggen op het actief bevorderen van de biodiversiteit als tegenwicht tegen het steeds verder oprukkende ruimtebeslag van en de verdringing van ander leven door de meest invazieve soort de mens.

Grote woorden, maar met kleine daden verandering in gang zetten.

De Simpel+1%GroenAanpak

In dit tijdsgewricht van klimaatverandering/uitputting van de aarde/minimalisering van de bio-diversiteit geldt in elk geval in Nederland en vergelijkbare rijke landen:

Simpel is een plus punt.

Minder is Meer.

Uitdelen versus inhalen.

Delen in plaats van  Bezitten.

Liever onkruid op het terras, dan kanker van kunstgras.

On-kruid bestaat niet, net zo min als  on-gedierte.

Kruid en dier en mens in balans is on-wijs-fijn.

On-mens beataat ondanks alle wreedheid, domheid  en bederf ook niet!

Het zekere voor de onzekere toekomst nemen, diversiteit van leven een kans geven, diversiteit promoten, tegen de opgedrongen consumerende eenvormigheid.

Optimist tot in dekist zoals mijn moeder al zei!

Mijn doel en missie als simpel plusser is dus zoveel mogelijk bijdragen aan behoud en bevordering van de bio-diversiteit. Te beginnen in mijn eigen buurt. Niet prekend, maar met humor en praktisch provocerend.

Veel plezier met deze site.

Voel je je ook Simpel plusser, sluit je eenvoudig aan!

Simpel±tjeKnipoogt

Simpel+ = : + . !

 TOP PRIORITEIT IS BIO-DIVERSITEIT

facebook: https://www.facebook.com/laurensvdlinden

twitter: @simpelplus