StichTing Simpel+.

VerGroenen VerBinden VerDuurSamen

de Simpel+1%GroenAanpak

al het mogelijke minimaal 1% vergroenen om te beginnen

 

Op deze site de ideeën en projecten waar ik & de Stichting Simpel+ zich voor inzetten.

Om reacties te krijgen die de ideeën verder aanscherpen en de realisering van de projecten dichterbij brengen

 

Steun de activiteiten met een donatie aan de Stichting

NL12TRIO 0379 3104 65  t.n.v. Stichting Simpel+  te A'dam

 

simpelplus1procent@gmail.com

 
   Rens van der Linden
 06 44502785

 

In mijn actieve leven tot nu toe heb ik me  ingezet voor emancipatie van arbeiders en armen in ontwikelingslanden en hier. Nu blijf ik me met mijn beperkte middelen, in alle vrijheid, inzetten voor een betere wereld, een vrolijkere toekomst, voor de mensen, mijn kinderen, en ook voor de bacteriën,schimmels, planten en dieren,  kortweg voor alles wat leeft, bio diversiteit.

Op alle   niveaus waar ik iets denk te kunnen bijdragen als beginnend biodiversiteit-schakelaar.

Bijna alle items op deze site staan in dat teken.

Meer en meer focus ik me op bevordering biodiversiteit!  In mijn tuin, mijn buurt, mijn park mijn stad, mijn land en mijn wereld als geheel.

Daarom me (af)vragend, wat is mijn contributie aan de evolutie, me toeleggen op het actief bevorderen van biodiversiteit als tegenwicht tegen het steeds verder oprukkende ruimtebeslag van en door  de grote verdringer van ander leven door de meest invazieve soort, de mens.

Grote woorden, maar met kleine daden verandering in gang zetten.

De Simpel+1%GroenAanpak

In dit tijdsgewricht van klimaatverandering/uitputting van de aarde/minimalisering van de bio-diversiteit geldt in elk geval in Nederland en vergelijkbare rijke landen:

Simpel is een plus punt.

Minder is Meer.

Uitdelen versus inhalen.

Delen in plaats van  Bezitten.

On-kruid bestaat niet, net zo min als  on-gedierte.

On-mens beataat ondanks alle domheid zelfzucht en wreedheid  ook niet!

Kruid en dier en mens in balans is eigenwijsheid

Het zekere voor de onzekere toekomst nemen, diversiteit van leven een kans geven.

Optimist tot in de kist.

Voel je je ook Simpel plusser geef een knipoog

Simpel+je

Simpel±tjeKnipoogt

Simpel+ = : + . !

 TOP PRIORITEIT IS BIO-DIVERSITEIT

facebook: //www.facebook.com/laurensvdlinden

twitter: @simpelplus Cool